baš si budala


baš si budala
you're a fool
* * *
• you're a fool

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • jèsam — 1. {{001f}}1. l. prez. gl. biti (2. i 3. l. jèsi, jȅst) 2. {{001f}}iron. u situaciji kad se upravo dogodilo ili kad se razgovara o onome što se prije dogodilo u zn. negiranja [∼ (jesi, jest) se (si, se) proslavio (iskazao itd.) u zn. nisam (nisi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jesam — jèsam DEFINICIJA 1. (jèsi, jȅst) 1. l. jd prez. gl. biti1 2. iron. u situaciji kad se upravo dogodilo ili kad se razgovara o onome što se prije dogodilo u zn. negiranja [jesam (jesi, jest) se (si, se) proslavio (iskazao itd.) u zn. nisam (nisi,… …   Hrvatski jezični portal

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • bȅdast — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se odlikuje aktivnim glupim postupcima; bedak, budala 2. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji je slabe moći shvaćanja; glup b. {{001f}}koji je glup ili je ispao glup, ob. na simpatičan način [baš sam ∼; praviti se ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krètēn — m 〈G kreténa〉 1. {{001f}}onaj koji je vrlo teško duševno zaostao, {{c=1}}usp. {{ref}}kretenizam (1){{/ref}} 2. {{001f}}razg. onaj koji nije snalažljiv, koji je propustio priliku, koji nije opazio nešto očito; glupan, budala, nespretnjaković,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kreten — krètēn m <G kreténa> DEFINICIJA 1. onaj koji je vrlo teško duševno zaostao, usp. kretenizam (1) 2. razg. onaj koji nije snalažljiv, koji je propustio priliku, koji nije opazio nešto očito [baš sam kreten]; budala, glupan, nespretnjaković,… …   Hrvatski jezični portal